Souhlas se zpracováním osobních údajů ve skupině PX

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů členy skupiny PX v následujícím rozsahu: identifikační údaje, kontaktní údaje včetně emailové adresy a telefonního čísla (bude-li poskytnuto), údaje o využívání služeb členů skupiny PX a údaje z internetového prohlížeče (cookies). 

‍Osobní údaje mohou být správcem údajů (Burza cenných papírů Praha, a. s., IČ: 47115629) předávány dalším členům skupiny PX, kteří budou oprávněni je zpracovávat za stejným účelem a za stejných podmínek, jako je uvedeno v tomto souhlasu. Skupina PX zahrnuje tyto společnosti: Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČ: 47115629) Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (IČ: 25081489), a POWER EXCHANGE CENTRAL AUROPE, a. s. (IČ: 27865444). V souvislosti s využitím cloudových služeb Microsoft Office 365 členy skupiny PX mohou osobní údaje být zpracovávány na prostředcích umístěných ve Spojených státech amerických (rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. 6. 2016 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí).

S nabídkou a informacemi podle výše definovaného účelu Vás mohou členové skupiny PX oslovit prostřednictvím: internetové stránky trhu START, SMS, dopisu, e-mailu.

Tento souhlas je poskytován na dobu 10 let. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu dalších 10 let.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu info@pse.cz. Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů (právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů) můžete uplatnit taktéž zasláním e-mailu na adresu info@pse.cz. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu údajů. K ochraně svých práv můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře. Pro ověření, prosím, zkontrolujte své osobní údaje a svůj souhlas vyjádřete stisknutím tlačítka "Souhlasím".

‍Kontaktní údaje na Správce a jeho pověřence pro ochranu údajů jsou zveřejněny na webových stránkách správce na adrese www.pse.cz. Další informace o ochraně osobních údajů a o možnosti a způsobu uplatnění svých práv najdete na stránce k ochraně osobních údajů.